16 noiembrie 2018

Plagiatul în fotografie? Diferența față de încălcarea drepturilor de autor

Plagiatul în fotografie? Diferența față de încălcarea drepturilor de autor

Expresii ca ”plagiat foto”, "fotografie plagiată" sau ”plagierea unui concept fotografic” sunt des întâlnite în limbajul foto. Cu toate astea, termenul ”plagiat” nu există în legislația privind drepturile de autor. Vom prezenta mai jos sensul tehnico-juridic al termenului ”plagiat” și principalele diferențe față de ”încălcarea drepturilor de autor”.

Termenul ”plagiat” este definit în legislația din România prin dispozițiile art. 4 alin. (1) litera d) din Legea 206/2004 (privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare) ca fiind: expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale.

Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe nu definește și nu utilizează termenul  ”plagiat”.

Cu toate acestea, în limbajul non-juridic, termenul ”plagiat” se referă la fapta de însușire (integrală sau parțială) a unei opere literare, artistice sau științifice și de prezentare drept creație personală. Or, din punct de vedere al Legii dreptului de autor, astfel de faptă ar echivala cu încălcarea paternității operei, atribut moral al dreptului de autor, conform art. 10.

Plagiatul în fotografie

Având în vedere cadrul legislativ actual, trebuie evitată utilizarea termenului ”plagiat” cu sensul juridic de ”încălcare a drepturilor de autor”, în principal, pentru următoarele argumente:
  • Fapta de încălcare a dreptului de autor poate fi săvârșită de orice persoană (inclusiv un fotograf), pe când plagiatul poate fi săvârșit numai de personalul implicat în activități de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare (inclusiv cadre didactice și doctoranzi), deci nu de un fotograf.
  • Plagiatul are în vedere operele scrise, în contextul activităților de cercetare, dezvoltare și inovare, pe când încălcarea drepturilor de autor are în vedere orice opere de creație originale (inclusiv, fotografia ca operă artistică).
  • Dreptul de autor nu protejează ideile sau conceptele (art. 9), pe când definiția plagiatului are în vedere preluarea ideilor. 
Cu privire la acest ultim punct, trebuie precizat faptul că în materia plagiatului nu se reglementează o ”exclusivitate” asupra ideilor sau conceptelor, ci se sancționează doar preluarea fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale. Deci, și din acest punct de vedere, este greșită înțelegerea unor fotografi care cred că legea le conferă o exclusivitate pe o idee/concept fotografic. Un ”plagiat de concept fotografic”, constând în preluarea ideilor/conceptului care au stat la baza unei fotografii anterioare, nu reprezintă o faptă de încălcare a dreptului de autor și eventualele pretenții de despăgubire ar trebui respinse de instanța de judecată.

În concluzie, plagiatul este reglementat în România ca abatere de la buna conduită în contextul activităților de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de inovare. Din punct de vedere juridic, plagiatul nu echivalează cu încălcarea dreptului de autor și, prin urmare, fotograful nu poate comite o faptă de plagiat (în sensul termenului tehnico-juridic) prin preluarea unei idei sau a unui concept fotografic de la un alt fotograf.

0 comentarii: