02 noiembrie 2018

Încălcarea dreptului de autor. Ghidul fotografului

Internetul vine cu avantaje, dar și dezavantaje pentru autori. Probabil că orice fotograf prezent online s-a confruntat până acum cu o încălcare a drepturilor sale de autor. Mai jos, un articol despre ce trebuie și ce nu trebuie să facă fotografii în astfel de situații. 

Deseori găsesc pe grupurile foto relatări despre ”furturi” de fotografie. Mulți fotografi se plâng că cineva le-a folosit fără acord fotografia și inevitabil se ajunge la discuții în care alți fotografi se transformă în avocați și încep să dea sfaturi despre ce și cum ar trebui să facă acel fotograf. De aici, și prima mea recomandare:

Nu divulgați cazul în online înainte de a vă pregăti strategia

Divulgarea informațiilor despre încălcare nu vă ajută cu nimic. Cel mai probabil, sfaturile primite sunt de la persoane fără pregătire juridică. Mai mult, chiar dacă sfatul provine de la o persoană absolventă de drept, este bine să știți că, așa cum există medici cu diferite specializări, și în domeniul juridic, există o multitudine de specializări. În acest sens, recomandarea este de a apela la un avocat specializat în proprietate intelectuală și litigii civile cu care să încheiați un contract de asistență juridică.

Divulgarea informațiilor poate compromite întreaga strategie. De exemplu, firma sau persoana care v-a încălcat drepturile de autor poate afla despre postare și poate retrage fotografiile din online, fiindu-vă mult mai greu să dovediți încălcarea.

Dacă fotografia este oferită spre licențiere prin intermediul agențiilor de stock / microstock, firma sau persoana care v-a încălcat drepturile de autor poate să obțină o licența pentru respectiva fotografia de la agenția de stock / microstock și să vă facă mai dificilă sarcina probei sau să vă dilueze substanțial pretențiile.

Verificați dacă este o încălcare a dreptului de autor. Limitele dreptului de autor (fair usage, utilizare în scop de folosință publică etc.)

Legea permite utilizarea unor opere protejate, în anumite condiții limitativ prevăzute și destul de restrictive, fără consimțământul autorului sau plata vreunei remunerații.

Vezi la art. 35 din Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe care sunt condițiile și utilizările permise fără consimțământul autorului și fără plata vreunei remunerații.

Trebuie reținut că majoritatea utilizărilor permise de art. 35 sunt condiționate de menționarea sursei și numele autorului (credit foto), cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil. În cazul operelor de artă fotografică trebuie să se menționeze și locul unde se găsește originalul.

De asemenea, NU constituie o încălcare a dreptului de autor:
  • reproducerea unei opere pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii;
  • transformarea unei opere, atunci când: (a) este o transformare privată, care nu este destinată și nu este pusă la dispoziția publicului; (b) rezultatul transformării este o parodie sau o caricatură, cu condiția ca rezultatul să nu creeze confuzie în ce privește opera originală și autorul acesteia; (c) transformarea este impusă de scopul utilizării permise de autor; (d) rezultatul transformării este o prezentare rezumativă a operelor în scop didactic, cu menționarea autorului.
  • reproducerea și prezentarea de extrase din opere (cu condiția ca aceste operațiuni să fie reduse la dimensiunile necesare testării) în scopul de a testa funcționarea produselor la momentul fabricării sau vânzării, de către societăți care produc ori vând înregistrări sonore sau audiovizuale, echipament pentru reproducerea ori comunicarea publică a acestora, precum și echipament pentru receptarea de emisiuni de radio și de televiziune.

Documentați și obțineți probele încălcării drepturilor de autor

Regula unui proces civil este că cel care face o susținere trebuie să o dovedească. Știind acest lucru, cel reclamat va căuta să scape de dovezile împotriva sa. Odată ce aveți convingerea că este o încălcare a drepturilor de autor, trebuie să preconstituiți mijloacele de probă în eventualitatea unui litigiu.

Ce mijloace de probă pot folosi?

Deseori văd afirmații pe grupurile foto că ”furtul de fotografii trebuie dovedit numai cu documente”, or această afirmație este falsă. Conform art. 250 din Codul de procedură civilă, ”dovada unui act juridic sau a unui fapt se poate face prin înscrisuri, martori, prezumții, mărturisirea uneia dintre părți, făcută din proprie inițiativă sau obținută la interogatoriu, prin expertiză, prin mijloacele materiale de probă, prin cercetarea la fața locului sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege”.

Ce valoare au print screen-urile / fotocopiile de pe pagina web sau social media unde este folosită imaginea fără autorizare?

Un alt mit urban online este acela că ”print screen-urile nu pot fi folosite în instanță”. Și această afirmație este falsă. Articolul 250 (citat mai sus), coroborat cu art 341 (2) din Codul de procedură civilă, precizează că asemenea dovezi pot fi administrate ca mijloace materiale de probă.

Altfel, conform art. 341 (2) din Codul de procedură civilă, sunt mijloace materiale de probă și fotografiile, fotocopiile, filmele, discurile, benzile de înregistrare a sunetului, precum și alte asemenea mijloace tehnice, dacă nu au fost obținute prin încălcarea legii ori a bunelor moravuri.

Certificarea conținutului online

Deși print screen-urile/fotocopiile conținutului online sunt admisibile ca mijloace materiale de probă, există riscul ca cel reclamat, profitând de specificul mediului online și de volatilitatea conținutului online, să conteste aceste mijloace materiale de probă, odată ce a șters fotografiile de pe site-ul incriminat. 

Un asemenea risc poate fi eliminat de către fotografi, de exemplu, printr-o procedură de certificare la notar. Conform art. 307. din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995: (1) Certificarea site-urilor se face de notarul public, prin încheiere, la cererea celui interesat. Încheierea cuprinde identificarea solicitantului, adresa paginii de internet, numărul de pagini tipărite şi data, respectiv anul, luna, ziua, ora şi minutul publicării. La încheiere se ataşează captura de ecran tipărită pe suport hârtie.

De asemenea, conform art. 204 alin (1) din Legea drepturilor de autor: În vederea înregistrării, ca mijloc de probă, a operelor realizate în România, se înființează Registrul Național de Opere, administrat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Înregistrarea este facultativă și se face contra cost, potrivit normelor metodologice și tarifelor stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Google Cache sau Wayback Machine reprezintă alte modalități bune prin care se poate face proba în instantă (ca mijloc material de probă sau prin intermediul unei expertize). Pe lângă faptul că acesta indexează și stochează paginile web, Wayback Machine are și o funcție de a vedea cum a evoluat în timp pagina web, ceea ce poate fi de folos în dovedirea perioadei în care cel reclamat a folosit fotografia fără drept. Dacă pagina care găzduiește fotografia nu este deja indexată Wayback Machine, site-ul permite indexarea la cerere (dezavantajul fiind totuși că nu se poate vedea istoricul paginii).

Verificați Metadatele

Știu că acestea pot fi eliminate sau modificate, însă de multe ori cei care preiau neautorizat conținutul nici măcar nu se sinchisesc să schimbe denumirea fișierului. Google Images a început să afișeze metadatele IPTC despre autor și copyright la căutări, astfel că recomand fotografilor să dea importanță setărilor IPTC, din aparat sau din programele de editare, pentru că metadatele pot fi folositoare într-un eventual proces.

Urmărește articolele viitoare de pe acest blog pentru a vedea care sunt pașii următori și ce opțiuni are la dispoziție un fotograf, odată ce a concluzionat că este o încălcare a drepturilor sale de autor.

1 comentarii:

Gbit spunea...

Am descoperit ca cineva din Statele Unite imi foloseste o fotografie personala pe coperta unei carti pe care o vinde inclusiv pe amazon. Ce as putea sa fac? Multumesc anticipat