25 octombrie 2018

Utilizarea comercială fără acordul autorului. Ce despăgubiri pot obține fotografii în instanță?

Utilizarea comercială fără acordul autorului. Ce despăgubiri pot obține fotografii în instanță?

Fotografii pot solicita instanțelor de judecată recunoașterea drepturilor lor de autor și constatarea încălcării acestora, putând cere și acordarea de despăgubiri pentru repararea prejudiciului cauzat.

Conform art. 188, alin. (2) din Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, la stabilirea despăgubirilor instanța de judecată ia în considerare:

a) fie criterii, cum ar fi consecințele economice negative, în special câștigul nerealizat, beneficiile realizate pe nedrept de făptuitor și, atunci când este cazul, alte elemente în afara factorilor economici, cum ar fi daunele morale cauzate titularului dreptului;

b) fie acordarea de despăgubiri reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a făcut obiectul faptei ilicite, în cazul în care nu se pot aplica criteriile prevăzute la lit. a).

Daunele morale reprezintă o reparație a unui prejudiciu nepatrimonial (sau moral) al autorului, de exemplu reparația pentru lipsa mențiunii privind autorul operei sau pentru aproprierea operei artistice. 

De asemenea, conform art. 188, alin (10), titularii drepturilor încălcate pot cere instanței de judecată să dispună pe cheltuiala făptuitorului aplicarea oricăreia dintre următoarele măsuri:
  • remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a încasărilor realizate prin actul ilicit;
  • distrugerea echipamentelor și a mijloacelor aflate în proprietatea făptuitorului, a căror destinație unică sau principală a fost aceea de producere a actului ilicit;
  • scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare și distrugere, a copiilor efectuate ilegal;
  • răspândirea informațiilor cu privire la hotărârea instanței de judecată, inclusiv afișarea hotărârii, precum și publicarea sa integrală sau parțială în mijloacele de comunicare în masă, pe cheltuiala celui care a săvârșit fapta; în aceleași condiții instanțele pot dispune măsuri suplimentare de publicitate adaptate circumstanțelor particulare ale cazului, inclusiv o publicitate de mare amploare.

Acordarea de despăgubiri în practică

Într-o speță soluționată în 2013, rămasă definitivă și irevocabilă, un fotograf român a chemat în judecată un Hypermarket din Brașov pentru: 
  • a i se recunoaște dreptul de autor asupra unor fotografii cu orașul Brașov;
  • să se constate că acestea au fost reproduse de către Hypermarket, fără acordul său, pe panourile de reclamă din incinta Hypermarketului;
  • obligarea Hypermarketul la plata unei despăgubiri de 300 EUR şi 4.700 lei daune morale prin echivalent în lei. 
  • obligarea Hypermarketului să publice pe cheltuiala sa o notă în care recunoaşte dreptul său de autor şi hotărârea ce se va pronunţa într-un cotidian central.
Imaginile fuseseră preluate de către Hypermarket de pe un site de internet și folosite pe panourile de reclamă din incinta Hypermarketului, fără acordul autorului și fără indicarea sursei de unde au fost preluate.

Instanța de fond

A constatat că publicarea de către Hypermarket a acestor fotografii a fost făcută fără acordul autorului şi a obligat Hypermarketul să plătească fotografului 300 euro cu titlu de despăgubiri şi 39,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Instanța a avut în vedere criteriile de la 139 (devenit art. 188 după republicarea din 2018), lit. b), adică triplul sumelor care ar fi fost datorate pentru o astfel de utilizare (100 EUR, astfel cum a fost indicată de Fotograf).

Instanța de apel

A schimbat în parte sentința instanței de fond în sensul că a obligat Hypermarketul şi la plata daunelor morale, în cunatum de 600 euro. 

Au fost primite criticile fotografului referitoare la neacordarea despăgubirilor pentru prejudiciul moral, însă a considerat că suma solicitată (4700 lei) prin acțiune de Fotograf cu titlu daune morale este excesivă. S-a observat că Fotograful nu a motivat modul în care a cuantificat pretenţiile formulate şi nu a indicat în ce măsură i-a fost afectată situația profesională şi socială. Instanţa a apreciat că răspunderea civilă delictuală este menită să acopere o pagubă, nu să asigure un câștig.

Ca urmare, instanța de apel:
  • a acordat Fotografului daunele morale de 600 euro, pentru disconfortul creat de preluarea fără acordul Fotografului a imaginilor, apreciate ca fiind o satisfacție morală rezonabilă, ținând cont atât de numărul redus de fotografii utilizate, cât şi de criteriul prevăzut de art. 139 (devenit 188 după republicare) lit. b) din Legea nr. 8/1996 care acceptă acordarea de despăgubiri echivalând întreitul sumei legal datorateș și
  • a menținut daunele materiale de 300 euro, acordate de instanța de fond;

Instantă de recurs

A respins ca nefondat recursul declarat de Hypermarket și a menținut decizia instanței de apel. În plus, a obligat Hypermarketul la plata sumei de 2.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

--
Sursa speță: Jurisprudența ICCJ, SCJ.ro, textul pdf

2 comentarii:

Mariana spunea...

Exista drepturi de autor pe pozele publicate pe facebook?

Dragos spunea...

Fotograful rămâne autorul fotografiei publicate pe Facebook! Nu se pune problema unei renunțări la această calitate și la drepturile conferite de lege prin simpla publicare pe Facebook.