09 aprilie 2013

Încălcarea drepturilor de autor. Corbis a cerut și recuperarea onorariilor avocaților

Corbis a dat în judecată Master Maintenance și WCOIL pentru încălcarea drepturilor de autor după ce Corbis a descoperit că site-ul Master Maintenance afișează patru fotografii din portofoliul Corbis fără a avea drept de utilizare a acestora. WCOIL a proiectat site-ul celor de la Master Maintenance.

Principalele probleme dezbătute pe parcursul acestui proces din 2009 au fost: 1) gradul de vinovăție pentru fiecare pârât; 2) dacă încălcarea drepturilor de autor a fost săvârșită cu intenție sau din culpă; și 3) care este cuantumul daunelor pentru această încălcare.

Curtea a considerat că atât firma care a proiectat website-ul, cât și proprietarul acestuia sunt răspunzători, în solidar, pentru încălcarea drepturilor de autor.

În conformitate cu legea americană a drepturilor de autor, 17 U.S.C. § 504 (a), cel care încalcă dreptul de autor este răspunzător pentru prejudiciul creat și datorează fie daune-interese (actual damages), calculate în funcție de prejudiciul efectiv, fie daune prevăzute prin act normativ (statutory damages), fiind la opțiunea titularului drepturilor de autor pentru care optează. Juriul, în acest caz, a acordat 9,520 dolari (actual damages) și 14.280 (statutory damages). După proces, Corbis a ales  statutory damages (i.e. 14.280 USD).

De asemenea, Corbis a cerut și recuperarea onorariilor avocaților și a altor costuri legate de procedurile legale în acest caz, în cuantum total de 237.569,70 USD. În acest sens, Corbis a depus înscrisuri care evidențiau peste 600 de ore facturate de 7 avocați specializați în IP. Ratele orare practicate de avocații Corbis variau de la 200 USD la 295 USD, pentru avocații juniori, și de la 505 USD la 595 USD, pentru avocații seniori.

Pârâții au susținut că aceste costuri cu avocații ale Corbis sunt nerezonabile în raport cu daunele propriu-zise stabilite de juriu pentru încălcarea copyright-ului.

Instanța a respins susținerile Pârâților, însă a redus onorariile avocaților la 75.880,50 USD și celelalte costuri la 19.762,13 USD. Instanța a argumentat că repararea daunelor trebuie să fie efective, proporţionale cu drepturile încălcate și descurajatoare astfel încât să ofere protecţie împotriva folosirii abuzive a acestora. De asemenea, trebuie "să se asigure că toți deținătorii de drepturi de autor, cărora le-au fost încălcate drepturile de autor, vor avea acces egal la un proces pentru o protecție efectivă a operelor lor."
Locația: Bucharest, Romania

0 comentarii: